TSE Onaylı Sızma Testi

Bilişim alt yapılarına uygulanan sızma testleri, alt yapıların amaçlarına göre olan çeşitliliği ve özelliklerine göre farklılıklar gösterir. Sızma testlerinin bilgi sistemleri güvenliği konusunda üstlendikleri rolün önemi, elbette testlerin alanlarında deneyimli, birikime ve yeteneğe sahip, aynı zamanda gerekli eğitimleri almış sertifikalı yazılım mühendisleri tarafından yapılmasını da zorunlu kılar. Sızma testlerinin çeşitliliği, uluslararası ve ulusal bazda standartların uygulanmasını da gerektirir. Bu çerçevede Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenmiş sızma testi süreçleri uygulamaları yine TSE tarafından belgelendirilerek yeterliliği kanıtlanmış kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede gerçekleştirilen TSE Onaylı Sızma Testi, bilgi sistemleri güvenliği konusunda belirli standartların kazanılmasını garantiler.

TSE Onaylı Sızma Testi gerçekleştirebilmek için, kurumun gerçekleştirdiği sınavların sonucunda ulaşılan başarı oranına göre sertifikalandırılan güvenlik test uzmanlarına ihtiyaç bulunur. Aynı zamanda bir sızma testinin ilgili süreçlerinin de TSE 13638 standartlarına uygunluk içermesi gereklidir. Bu koşulları sağlayan kurumlar, A, B ve C sınıfı olmak üzere TSE sertifikalı kurumlar olarak faaliyet gösterirler. Bu sınıflara uygun olarak sağlanan tüm penetrasyon testi de belirli bir standardın uygulanmasını zorunlu kılarak, raporlama ve bilgi sistemlerinin güvenliğinin arttırılmasına yönelik önemli bir işlev görür. İnternetin ve bilgi sistemlerinin sunduğu avantajların sınırsızlığı, sürekli yaşam kalitesinin yükselmesini sağlayan katkılar sağlıyor. Bu sebeple her geçen gün daha yoğun bir kullanım oranı da kaçınılmaz hale geliyor. Ancak aynı düzeyde güvenlikle ilgili gerçekleştirilmesi gereken yatırımlar da artıyor.

Yüksek dinamizme sahip bir alan olan yazılım geliştirme, donanımların gelişmesine paralel olarak da artan bir kapasiteye sahiptir. Bu gelişim süreçleri, güvenlik önlemlerinin de sürekli yenilenmesini zorunlu hale getirir. Yazılımlar alanında gerçekleşen gelişmeler sonucunda, yazılım dünyası sürekli daha yeni gelişmeler kaydeder ve ulaşılan seviye itibariyle yeni güvenlik açıkları, sızmaya izin verecek olası zafiyetlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bir bilgi sisteminin hangi alanda hizmet verdiğine bakılmaksızın, bu güvenlik sorunlarının net bir şekilde belirlenmesi ve sorunun çözümü için gerçekleştirilecek adımların ortaya çıkması için penetrasyon ya da sızma testlerini belirli aralıklarla gerçekleştirmesi gereklidir. TSE Onaylı Sızma Testi, üreteceği sonuç bakımından belirli standartlara ve yeterliliğe sahip olacak şekilde gerçekleştirilir.

TSE Onaylı Sızma Testi Nasıl Yapılır?

TSE tarafından verilen eğitim ve yapılan sınavlar sonucunda sertifikalar aracılığıyla belgelendirilen kişiler, aynı zamanda bu alanda yetkilendirilmiş uzmanlardır. Bunun yanında farklı sertifikalar ve uzmanlıklara sahip kişilerin çeşitli sayılarda bir araya gelerek sundukları bütünlüklü hizmetler de, TSE tarafından A, B ve C sınıfı olmak üzere sınıflandırılarak belgelendirilir. Bunun yanında gerçekleştirilen sızma testlerinin uygumla süreçleri de yine TSE tarafından belirlenmiş standartlara uygunluk içermek zorundadır. Sızma testlerinin bu standartları sağlamaması, yeterli bir uygulamanın da yapılmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla tüm sızma testlerinin TSE Onaylı sızma testi hizmetleri sunabilen kurumlar aracılığıyla yaptırılması gereklidir.

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir